Jauno Līderu vidusskola

 

Vēstures stundās, apgūstot tēmas par Senlatviju un tās iedzīvotājiem, 6. klases skolēni mēģināja iztēloties, kā izskatījās akmens laikmeta cilvēku mājokļi. Katrs skolēns izveidoja savu maketu, sagatavoja stāstījumu, ar ko iepazīstināja stundā skolotāju un klasesbiedrus. Mājokļi bija tik dažādi – gan izvēlētie materiāli, gan izskats un atrašanās vieta atšķīrās. Uzslavējami ir visi, kas bija izveidojuši pamatīgu maketu un pārdomāti stāstīja par savu “būvi” atbilstoši tālajam laikmetam.

Vēstures skolotāja Dzintra Upīte