Jauno Līderu vidusskola

Mācību gada pēdējā dienā arī Pateicības dienas pasākums novadā. Tika sveikti starpnovadu mācību priekšmetu olimpiāžu, zinātniski pētniecisko darbu, konkursu un sacensību uzvarētāji, kā arī viņu skolotāji. Ar muzikāliem sveicieniem kultūras namā viesojās Marija Broča un Toms Valmiers.