Jauno Līderu vidusskola

Šogad jau 7. reizi visā Latvijā no 28. maija līdz 3. jūnijam starptautiskā projekta “NowWeMOVE” ietvaros norisinās Latvijas Veselības nedēļa 2018.

Latvijas Veselības nedēļu 2018 jeb MOVE Week organizē Latvijas Tautas sporta asociācija sadarbībā ar Starptautisko Sporta un Kultūras asociāciju (ISCA). Tas ir ikgadējs Eiropas mēroga pasākums, kura mērķis ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu un iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku sportiskās, veselīgās un fiziskās aktivitātēs, un globālais mērķis ir līdz 2020. gadam iesaistīt fiziskās aktivitātēs 100 miljonus Eiropas iedzīvotāju. Veselības nedēļai veltītie pasākumi norisinās vairākās Eiropas valstīs vienlaicīgi: piemēram, 2017. gadā MOVE Week piedalījās 38 valstis, tostarp arī Latvija, kur dalībnieku skaits pārsniedza 56 tūkstošus.

“Latvijas Veselības nedēļa 2018” tiek organizēta, lai:

1) sniegtu informāciju un veidotu izpratni, ka fiziskās aktivitātes ir neatņemama veselīga dzīvesveida sastāvdaļa un viens no labākajiem un lētākajiem slimību profilakses veidiem.

2) piedāvātu fizisko aktivitāšu dažādību un dout iespēju piedalīties aktivitātēs ar mērķi, lai tās kļūtu par ikdienas dzīves sastāvdaļu, kā arī dotu iespēju Latvijas iedzīvotājiem kopā ar ģimeni un draugiem pavadīt laiku, aktīvi atpūšoties.

Mūsu skolā veselības nedēļa sākās ar skolas medmāsas Aijas Freimanes vadītu nodarbību par pirmās palīdzības sniegšanu, bet svarīgākais otrdienas notikums bija pārgājiens uz Skaļupēm. Savukārt trešdien tika gatavoti veselības kokteiļi, salātiņi, kā arī notika sporta skolotājas Beātes Kobilinskas organizētās jautrās stafetes.