Jauno Līderu vidusskola

Valsts izglītības attīstības aģentūra ir atbalstījusi mūsu skolas iesniegto projektu “Izvēlies Līgatnes novada vidusskolu!” Eiropas Savienības Erasmus+ programmas KA1 skolu sektorā. Šī projekta īstenošana ļaus 4 skolas skolotājiem apmeklēt ES finansētos kursus dažādās Eiropas valstīs. Jau šī gada decembrī vienam skolotājam būs iespēja doties uz Barselonu Spānijā, lai kopā ar citu valstu kolēģiem mācītos par klasvadību – par skolēnu motivācijas veidošanu, uzmanības noturēšanu un par atgriezenisko saiti stundās.

Ir ļoti daudz dzirdēts par to, ka Somijā ir viena no vislabākajām izglītības sistēmām pasaulē. Arī statistikas datos, runājot par kompetencēm dažādās jomās, Latvija tiek salīdzināta ar Somiju. Nākamā gada janvārī būs iespēja piedalīties kursos par Somijas un Eiropas izglītību, kā arī tikties ar Somijas izglītības ekspertiem, diskutēt par darbu ar talantīgajiem skolēniem un darbu ar “problēmbērniem”.

Angļu valodas kursi Maltā kādai no mūsu skolas angļu valodas skolotājām ļaus labāk iepazīt IKT un spēļu izmantošanu mācību stundās, bet Itālijā apgūtās zināšanas par stundu organizēšanu ārpus klases telpas un skolas sienām ļaus dažādot mācību procesu, izmantojot praktiskās aktivitātes un grupu darbu.

Kontakti, kas tiks dibināti kursu laikā, palīdzēs plānot turpmākās aktivitātes Eiropas skolu starpā. Taču vislielākie ieguvēji no šī projekta būs mūsu skolas skolēni, kuru mācību darbs būs tapis kvalitatīvāks un jēgpilnāks.