Jauno Līderu vidusskola

Šodien sākās ikgadējā dabas pētnieku nometne, šogad to atbalsta Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.  Nometnes pirmajā dienā – dabas pētīšana Līgatnes pilsētā kopā ar skolotājām Ilzi Treifeldi, Lieni Pīlēģi un Justīni Šteinu.

Nometnes otrā diena – Līgatnes dabas takās, kur zvērkope Velga Vītola rādīja jauku prezentāciju par dzīvniekiem un stāstīja savus piedzīvojumus dabā. Savukārt kopā ar Daci Vītolu skolēni paši varēja iejusties dažādu dzīvnieku lomās, izmantojot maskas un savas zināšanas par apkārtējo vidi.

Nometnes trešā diena – Ķemeru nacionālā parka izzinošā diena kopā ar vides gidi Aiju Penderi “Ko ikdienā nepamanām piekrastē un kāpu mežā”, bet noslēgumā, protams, ūdens prieki jūrā.

Nometnes ceturtā diena – izzinoša ekskursija Kārļu zivjaudzētavā, Zvārtes ieža apskate un gājiens pa Amatas taku, iepazīstot smilšakmens atsegumus.

Nometnes piektā diena – fotoorientēšanās Līgatnē, lai labāk iepazītu vietējos tiltiņus, alas un avotiņus, uzzinātu vairāk par papīrfabrikas kanālu un apceļotu Līgatnes kalnus.

Nometne ir beigusies! Lai dzīvo nometne!