Jauno Līderu vidusskola

Paldies Līgatnes novada vidusskolas absolventei Annijai Sirlakai par labām un teicamām sekmēm, apzinīgu un atbildīgu uzticēto pienākumu veikšanu, izstrādāto un realizēto projektu “Līgatnes novada vidusskolas sporta laukuma labiekārtošana”, piedalīšanos mākslinieciskajā pašdarbībā – skolas tautisko deju kolektīvā “Lustūzītis”, skolas korī un novada jauktajā korī “Līgatne” un atsaucību klases un skolas pasākumu organizēšanā un vadīšanā, ieguldīto darbu izlaiduma sagatavošanā.
Simtgades loterijas stipendiju atbalsta programmas ietvaros Annija saņēma vienreizēju stipendiju 500,- EUR kā spožākā 2018. gada Līgatnes novadavidusskolas 12. klases absolvente.
Šādas stipendijas saņem viens labākais vidusskolas absolvents no katras skolas.

 

Lietotāja Līgatnes novada vidusskola attēls.