Jauno Līderu vidusskola

Sveicam 12.klases skolēnus un viņu audzinātāju Dzintru Upīti! Ir čakli strādāts un nokārtoti vidusskolas beigšanas  eksāmeni, saņemti sertifikāti un dejots izlaiduma ballē. Lai veicas lielajā dzīvē!