Jauno Līderu vidusskola

Šogad Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu pedagogi uz savu tradicionālo augusta konferenci pulcējās Drustos. Skolotājiem, pašvaldību vadītājiem un deputātiem bija iespēja noklausīties ļoti interesantu LU profesores Zandas Rubenes lekciju par paaudžu atšķirībām. Kā ierasts, ar Izglītības ministrijas un Izglītības pārvaldes goda rakstiem tika sveikti katra novada izcilākie pedagogi, un līdz ar Līgatnes PII audzinātājām Veroniku Akmens un Ilonu Skobļonoku suminājām arī mūsu skolas ilggadējo mācību pārzini Leonoru Dubkeviču. Konferences dalībnieki tika iepazīstināti ar jaunajiem skolu direktoriem, savukārt muzikālo sveicienu sniedza jaunieši no Jelgavas.