Jauno Līderu vidusskola

Līgatnes novada izglītības iestāžu izglītojamo pārvadāšanu veic Autotransporta direkcija un Līgatnes novada dome. Transporta pakalpojumus sedz Līgatnes novada dome (sabiedriskajos autobusos jāuzrāda izglītības iestādēs izsniegtās braukšanas kartes).

Līgatnes novada dome, lai optimizētu izglītojamo pārvadāšanu, nodrošina arī skolēnu 19-vietīgu autobusu.

AUTOBUSU KUSTĪBAS SARAKSTI IR VEIDOTI, SADARBOJOTIES AR Līgatnes novada domi, Augšlīgatnes Jauno sākumskolu, bērnudārziem, Sporta centru, Mākslas un mūzikas skolu.

Autobusu kustības saraksti ir pieejami sadaļā SKOLA – AUTOBUSU KUSTĪBA

Jautājumu, ierosinājumu, problēmu gadījumā zvanīt pa tālruni skolas direktorei Saivai Vītolai 26361250 vai 29807103, saimniecības pārzinei Aijai Dzenei 28766095, kā arī atbilstošo izglītības iestāžu vadītājiem.

Foto A.Laudere