Jauno Līderu vidusskola

Kopš 2001.gada Eiropas Valodu diena tiek svinēta 26.septembrī.

Galvenie Eiropas Valodu dienas mērķi:

  1. rosināt sabiedrību apgūt valodas un dažādot apgūstamo valodu klāstu, lai sekmētu plurilingvismu un starpkultūru sapratni;
  2. veicināt valodu un kultūru daudzveidību Eiropā, saglabājot un aizsargājot to;
  3. mudināt apgūt valodas izglītības iestādēs un pašmācības ceļā mūža garumā neatkarīgi no tā, vai valodu apguve notiek izglītības ieguves, profesionālas nepieciešamības, mobilitātes nolūkā vai prieka un pieredzes apmaiņas dēļ.

Arī mūsu skolā šajā nedēļā skolēni iepazīstas ar elementāriem dažādu Eiropas valodu vārdiņiem, veido uzdevumus par valodām, izpilda dažādus testus par valodu daudzveidību.