Jauno Līderu vidusskola
 Divus gadus ilgais ES programmas “ERASMUS+: Jaunatne darbībā” 3.pamatdarbības”Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās” projekts “Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde” ir noslēdzies ar 8 vēsturiskā Cēsu rajona novadu kopīgo konferenci! Ir izstrādātas 8 stratēģijas! Ir izveidota sadarbības platforma visiem 8 vēsturiskā Cēsu rajona novadiem! Ir radīts savs logo un himna! Ir skaidra vīzija un mērķi nākotnei!
Cītīgs un mērķtiecīgs darbs, domājot par jauniešu iesaisti novada procesos, sadarbībā ar lēmējvaru – pašu jauniešu labklājības un labsajūtas uzlabošanai un novada izaugsmei.
Paldies visiem jauniešiem Līgatnes novadā par aktīvu līdzdalību, ieinteresētību Jaunatnes politikas stratēģijas izveidē!
Paldies arī Līgatnes novada vidusskolas jauniešiem, kuri iesaistījās projekta aktivitātēs vai arī aizpildīja aptaujas anketu.
Un tagad – aktivitātes jauniešiem  iezīmētas…darām visi kopā! Gatavosimies nākamajām kopīgajām starpnovadu aktivitātēm. Pirmā 8 novadu jauniešu kopābūšana – jau nākamā gada maijā Amatas novadā.
Dace Bērziņa
Līgatnes novada domes
izglītības un jaunatnes lietu speciāliste