Jauno Līderu vidusskola

Jaunizveidotais Līgatnes Tīklu parks dāvina iespēju katram Līgatnes novada skolēnam un bērnudārza audzēknim izbaudīt piedāvātās aktivitātes bez maksas. Un pirmie šo izdevību no Līgatnes noavad vidusskolas izmantoja 4.klases skolēni savas audzinātājas Daces Zariņas dzimšanas dienā. Prieks sadarboties!