Jauno Līderu vidusskola

17.oktobrī bija skaista un piepildīta diena, jo mūzikas stundas notika ārā, brīvdabā. Skola atrodas enerģētiski spēcīgā vietā, tāpēc izmantojām šo resursu, lai sajustu zemes spēku, koku vibrācijas, lai katrs atrastu savu spēka vietu, savu spēka koku, dziedot latviešu Spēka dziesmas, latviešu patriotiskās dziesmas.

Dziļākai izjūtu pastiprināšanai skolēni atrada dabā savus mūzikas instrumentus, lai caur savu personisko izjūtu saplūstu dabā, dziesmā, instrumentspēlē, kopībā, spēkā. Mēs iedziedājām un piedziedājām kalnā pie skolas, meža ielokā, pie avota, pie stiprākā ozola skolas pagalmā. Lai top!

Mūzikas skolotāja Marika Slotina-Brante