Jauno Līderu vidusskola

12. un 13.oktobrī rudens saules krāsu pielietajā Līgatnē pulcējas Latvijas skolu fizikas skolotāji uz ikgadējo konferenci. Šogad bija jubilejas gads – Latvijas Fizikas skolotāju asociācijai – 20 gadi!

Uz Līgatnes konferenci ieradās 133 dalībnieki – kā teica konferences atklāšanā asociācijas prezidente Ludmila Belogrudova – Sarkanās grāmatas cienīgi skolotāji, jo pašlaik valstī ir ļoti liels fizikas skolotāju trūkums, ļoti daudzi skolotāji arī ir pirmspensijas un pensijas vecuma, bet joprojām erudīti, interesanti un atvērti pārmaiņām izglītībā, par ko varēja arī pārliecināties konferences gaitā. Šogad bija arī viesi – fizikas skolotāji no Ukrainas un Baltkrievijas.

Konferenci atklāja bērnudārza „Zvaniņi” audzēkņi un vidusskolas 3.-4.klašu ansamblis ar jaukām un rudenīgi draiskām dziesmām. Deju kolektīvs „Zeperi” Līgatnes viesiem parādīja savu gadu gaitā tik ļoti izkopto dejas soli, skaistos tērpus un īpaši izjusto dejas dvēseli.

Kā jau ierasts, katru gadu konferences dalībniekus sveica Latvijas Universitātes asociētais profesors, Latvijas Zinātņu Akadēmijas korespondētājloceklis Vjačeslavs Kaščejevs – Latvijas fiziķis, kurš darbojas kvantu fizikā un arī par sasniegumiem kvantu nanoelektronikā saņēmis prestižo Pasaules Ekonomikas foruma balvu. Vjačeslava Kaščejeva lekcija par gravitācijas viļņiem skolotājiem deva pieredzi kā šo sarežģīto tēmu pēc iespējas vienkāršāk izklāstīt skolas kursā, kaut gan Līgatnes novada priekšsēdētājs A.Šteins nonāca pie atziņas, ka pēc šādas lekcijas būs vēl grūtāk atrast fizikas skolotājus. J

Izglītībā šis gads ir izsludināts par Fizikas gadu. Šīs aktivitātes ietvaros paredzamos jauninājumus izklāstīja VISC ESF projekta vadītāja Liene Voroņenko. Jauns, bet jau ļoti zināms fiziķu aprindās, fizikas skolotājs, SIIC eksperts Valdis Zuters publiku iepazīstināja ar projekta „Skola 2030” mācību standartiem.

Pēc konferences 1.daļas dalībnieki devās uz Līgatnes novada vidusskolu, pa ceļam baudīdami pilsētas viesmīlību, skaistos dabas skatus, Līgatnes vīna darītavas reibinošos darinājumus, baudīja Lustūzī esošo dziedātāju gaviles un dziesmas! Līgatnes vidusskola viesu sagaidīšanai bija gatava – telpas īpaši pieskaņotas fiziķiem, ziedi, dekori, svaigi ceptu smalkmaizīšu smarža… Skolas telpās notika mācību darbnīcas, kuras skolotāji jau bija izvēlējušies iepriekš. Pavisam varēja izdarīt izvēli 15 darbnīcu piedāvājumos! Mācības notika līdz vēlam vakaram, kurās skolotāji apguva jaunu pieredzi, prasmes.

Vakarā, protams, atpūta. Konferences rīkotāji par atpūtas vietu izvēlējās Springšļu dzirnavas, kas bija tik ļoti piemērotas asociācijas gadskārtai.

13.oktobrī konference turpināja savu gaitu, klausoties kopējās lekcijas Kultūras namā. Par CE fizikā analīzi izklāstīja VISC eksperts, fiziķis Austris Cābelis. Savā pieredzē un problēmās dalījās arī Ukrainas un Baltkrievijas skolotāji. Asociācijas prezidente atskaitījās arī par asociācijas darbību, aktualizēja svarīgos jautājumus. Diemžēl, lidmašīnas reisa kavēšanās dēļ, uz konferenci nepaspēja CERN Skolotāju apmaiņas programmas menedžeris Jeff Wiener no Ženēvas, bet ar kuru pēc konferences tikās asociācijas prezidente un vadošie asociācijas skolotāji Rīgā, lai runātu par sadarbības turpināšanu ar CERN.

Konferences noslēgumā viesiem tika piedāvāta tūrisma programma, kuru viesi labprāt arī izmantoja.

Es, kā Līgatnes novada vidusskolas direktore, ar lielu gandarījumu un prieku pasaku paldies visiem, kas man palīdzēja šo konferenci noorganizēt ļoti labā, pat nebaidos teikt – augstā līmenī! Tā tomēr bija uzdrošināšanās – samērā nelielai skolai pieņemt šo izaicinājumu, ar kuru mēs visi kopā tikām lieliski galā!

Paldies Līgatnes novada domei, priekšsēdētājam A.Šteinam par finansiālo un morālo atbalstu, paldies visiem grāmatvežiem un juristiem, kuri palīdzēja „sakārtot papīrus”! J Paldies skolas pedagoģiskajam kolektīvam par mācību darba organizēšanu šajā sarežģītajā piektdienā, par iesaistīšanos skolas noformēšanā, par konferences materiālu sagatavošanu, par atbalstu! Katram skolotājam ir īpašie vārdi, par ko var pateikties! Paldies bērniem, kuri veidoja viesu novērtētās fizikas formulas skolas gaitenī, un paldies „pirmīšiem”, kuri ar īpašu rūpību sagatavoja apsveikumu, ieejot skolā! Paldies arī vecāko klašu meitenēm, kas palīdzēja reģistrēt viesus!

Ļoti liels paldies visam tehniskajam atbalsta personālam, kuri sagatavoja, uzposa skolu, bez īpaša norādījuma meklēja, pielaboja, uzlaboja, saskrūvēja, pieskrūvēja… Paldies par piedāvājumiem palīdzēt! Paldies par viesu apkalpošanu, par garšīgajām, ar īpašu mīlestību un rūpību gatavotajām pusdienām, starplaikos gardajām, brīnišķīgajām smalkmaizītēm! Paldies jaukajiem abiem skolas autobusiņu šoferīšiem, jūs tikāt pamanīti! Viesi novērtēja mūsu viesmīlību ar atzinīgiem vārdiem un smaidiem!

Paldies Līgatnes novada IT speciālistam Andim par skolas datortehnikas pārbaudi, papildus risinājumiem tīkla sakaru nodrošināšanai!

Paldies Kultūras un tūrisma centra darbiniekiem Dainai, Ingūnai, Santai, Ramonai, Anatolijam par izpalīdzību tūrisma maršrutu izveidē, par atbalstu, ieteikumiem konferences organizēšanā, kurus labprāt, protams, arī izmantojām! Paldies kolektīvu vadītājām Dacei Zariņai un Lienei Frīdbergai, kuras palīdzēja sirsnīgā konferences atklāšanas koncerta sagatavošanā! Paldies Kultūras nama tehniskajam personālam par atbalstu konferences norisē!

Paldies par lielo atbalstu Springšļu dzirnavu saimniecei Viviānai Zipai, kura mums deva tik ļoti jauku iespēju baudīt vakaru un jaukās naktsmājas tik ļoti skaistā vidē!

Paldies Līgatnes novada deputātam, akordeonistam Kasparam Gulbim, kura muzikālais dāvinājums konferences dalībniekiem bija bauda dvēselei (no viesu vēstulēm), paldies arī Kaspara draugiem – mūziķiem, kuri muzikālo priekšnesumu paspilgtināja līdz pašām virsotnītēm…

Paldies Augšlīgatnes ziedu audzētājai Birutai Svilei par tik ļoti brīnišķīgajiem un košajiem ziedu pušķiem klašu noformēšanā, par karaliskajām krizantēmām viesu sveikšanai un skolas telpu izdaiļošanai!

Paldies ēdinātājiem no Līgatnes Rehabilitācijas centra un „Lustīgajiem meistariem” par viesiem sagādātajiem našķiem un uzkodām!

Mums izdevās! Atsauksmes ir daudz, pozitīvā pietiks ilgam laikam! PALDIES, MAN PRIEKS PAR MUMS!

Patiesā cieņā visiem – direktore Saiva Vītola

Cēsu DA Valsts ģimnāzijas skolotāja Aināra Vītola fotogalerija.