Jauno Līderu vidusskola

Līgatnes novada vidusskola aicina novada skolēnus apmeklēt skolā piedāvātos, gan ikdienā jau ierastos, bet vienmēr aktuālos, gan vēl jaunus, Līgatnes novadā nebijušus, interešu izglītības pulciņus.
Noteikti vispirms minams deju kolektīvs „Lustūzītis”, kura darbībai jau ir izveidojies savs vēsturiskais stāsts. Pavisam deju kolektīvam ir četras grupas, kuras vada skolotāji Daiga Meistere un Andis Kozaks. Noteikti jānāk dejot, jo 2020.gadā skolai jāpiedalās Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos!
Kur no Līgatnes novads bez dziesmām! Skolotāja Dace Zariņa māca 1.-4.klašu bērniem savas balstiņas savīt kopā vokālajā ansamblī, kas viņiem arī ļoti labi sanāk! Skolotāja Marika Slotina-Brante, savukārt, lielākos skolēnus, sākot no 5.klases, aicina uz kordziedāšanu! Nedēļas vidū, trešdienas pēcpusdienā, skolā ir īpaša noskaņa, kad skolas lielajos gaiteņos skolotāja liek bērniem savas balsis trenēt visdažādākajos veidos! Kopā ar dejotājiem dziedātājiem ir viens kopīgs mērķis – lielie kopkoncerti Lielajā Dziesmu svētku estrādē!
Pamatskolas bērni, kuri grib kopt uzstāšanās mākslu, nebaidīties norunāt publikai dzejoli, savas prasmes var attīstīt pie skolotājas Baibas Aizupietes. Skolotāja noteikti ir gatava dalīties ar savu radošo izdomu, ja satiksieties Teātra pulciņā!
Skolotāja Liene Pīlēģe aicina sākumskolas bērnus pie sevis mākslu pulciņā, lai kopīgi mācītos veidot interesantas lietiņas no ikdienā tik ļoti pierastām lietām! Arī skolu dara krāšņāku pulciņa aktivitātes, jo skaistie mazie darbiņi bieži saplūst kādā skaistā kopdarbā, kas izdaiļo skolas iekštelpas.
Šajā mācību gadā savu darbību vidusskolā uzsāks arī trīs jauni interešu izglītības pulciņi ar atraktīviem, darboties gribošiem vadītājiem. Ar „Šahu un prāta spēlēm” iepazīstinās pulciņa vadītājs, erudītais un atraktīvais Oskars Okonovs. „Masu medijus un žurnālistiku” vadīs nosvērtais, savas jomas lietpratējs, radio žurnālists Jānis Ramāns. Nopietnajā programmēšanas pasaulē ar pulciņa „Robotika” palīdzību jūs ievedīs jauks, enerģisks puisis, līgatnietis Jorens Bročs.
Līgatnieši! Izmantojiet interešu izglītības pulciņu  piedāvājumus Līgatnes novadā un kopā parūpējamies par to, lai katrs bērns Līgatnē atrastu vismaz vienu jomu, kas viņu interesē, kurā viņš vēlas darboties!