Jauno Līderu vidusskola

Oktobra pirmajā svētdienā tiek svinēta Skolotāju diena.

Jauku to padarīja skolēnu ziedi, akordeonista Kaspara Gulbja un viņa kolēģa Uģa Krūzkopa muzikālais sveiciens un gardais cienasts Augšlīgatnes Jaunajā sākumskolā. Īpašs “paldies” 12.klases jauniešiem par saldo pārsteigumu!