Jauno Līderu vidusskola

Lai pastāstītu par nejauko Zobgrauzi un vēlreiz pārrunātu zobu tīrīšanas nepieciešamību, pie 1.un 2.klases skolēniem viesojās Zobu feja. Pasākums notika projekta “Programma pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem Latvijā par mutes veselības veicināšanu saistībā ar veselīga uztura ieradumiem”.  Bērni saņēma arī dāvaniņas, kas katru dienu atgādinās par zobu higiēnu. Ar plašāku informāciju par projektu var iepazīties www.tirizobi.lv mājas lapā.