Jauno Līderu vidusskola

eTwinning skolu mācību ietvaros Līgatnes novada vidusskolas skolotājas Liene Pīlēģe un Dace Bērziņa apguva profesionālās kompetences pilnveides programmu “eTwinning: metode, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīki, vieta mācību procesā”.
Mācību rezultātā izveidojās draudzīga skolotāju komanda. Mēs kopīgi ar Lībagu sākumskolas ( Lībagu pagasts, Talsu novads) un Privātās vidusskolas “Klasika” (Rīga) skolotājām izveidojām eTwinning projektu “Garšas eksperti”. Tajā kopā ar skolotājām, sākot no nākamās nedēļas, darbosies bērni 6-9 gadu vecumā. Pēdējais projekta mēnesis – nākamā gada februāris.
Ko mēs tur darīsim? Kā tas notiks? Par to informēsim projekta gaitā. Bet apsolām – būs interesanti! Bērni darbosies kā īsti eksperti – izzinās, uzklausīs “īstus meistarus savā lietā”, pētīs, salīdzinās, un tad radīs paši, mācoties sadarboties, uzdrošināties. Rezultāts nudien būs baudāms un arī ne tikai redzams citiem, bet arī praktiski izmantojams.
Projekta īstenošanas gaitā tiks realizēta starppriekšmetu saikne mājturībā un tehnoloģijās, dabaszinībās, sociālajās zinībās, tehnoloģijās, veselības mācībā un vizuālajā mākslā.
eTwinning skolu mācību ietvaros Līgatnes novada vidusskolas skolotājas Liene Pīlēģe un Dace Bērziņa apguva profesionālās kompetences pilnveides programmu “eTwinning: metode, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīki, vieta mācību procesā”.
Mācību rezultātā izveidojās draudzīga skolotāju komanda. Mēs kopīgi ar Lībagu sākumskolas ( Lībagu pagasts, Talsu novads) un Privātās vidusskolas “Klasika” (Rīga) skolotājām izveidojām eTwinning projektu “Garšas eksperti”. Tajā kopā ar skolotājām, sākot no nākamās nedēļas, darbosies bērni 6-9 gadu vecumā. Pēdējais projekta mēnesis – nākamā gada februāris.
Ko mēs tur darīsim? Kā tas notiks? Par to informēsim projekta gaitā. Bet apsolām – būs interesanti! Bērni darbosies kā īsti eksperti – izzinās, uzklausīs “īstus meistarus savā lietā”, pētīs, salīdzinās, un tad radīs paši, mācoties sadarboties, uzdrošināties. Rezultāts nudien būs baudāms un arī ne tikai redzams citiem, bet arī praktiski izmantojams.
Projekta īstenošanas gaitā tiks realizēta starppriekšmetu saikne mājturībā un tehnoloģijās, dabaszinībās, sociālajās zinībās, tehnoloģijās, veselības mācībā un vizuālajā mākslā.