Jauno Līderu vidusskola

ESF projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošana Līgatnes novada vidusskolā veiksmīgi turpinās. Tagad “Fizikas gada” ietvaros mācību saturā tam piepulcējusies arī “Robotika” Jorena Broča vadībā. Visčaklāk darbojas 4.klases skolēni.