Jauno Līderu vidusskola

Rudenī Salacgrīvas novada bibliotēka organizēja pasākumu “Meklējiet Jūras ābeci bibliotēkās!”. Sadarbībā ar Līgatnes pilsētas bibliotēku Bibliokuģis viesojās arī mūsu skolā, tāpēc saņēmām uzaicinājumu ierasties uz noslēguma pasākumu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Kopā ar bibliotekāri Madaru Židauu turp devās 5.klases skolniece Kristīne Samarina un 11.klases skolniece Ingūna Samarina. Meitenes satika Bibliokuģa komandu – gan bocmani Gintu un projekta idejas autori Inesi Hedvigu, gan viceadmirāli Gaidi Andreju Zeibotu un režisoru Jāni Streiču. Pēc projekta apspriešanas un kliņģera bija arī ekskursija pa bibliotēku.