Jauno Līderu vidusskola

1.februārī Līgatnes novada vidusskolas pārstāvji apmeklēja SEM (Sociāli emocionālā audzināšana) konferenci Rīgā, konferenču zālē “Citadele”. Skola ir iesaistījusies projektā, ko Latvijā īsteno Valsts izglītības satura centrs. Projekta aktivitātēs Latvijā iesaistījušās 20 skolas, bet šajā dienā konferencē pulcējās 10 aktīvo skolu pārstāvji, kuri jau strādā ar šā projekta izstrādnēm (pārējās 10 skolas ir pasīvās, t.i., nogaidošajā režīmā).

Projekts “Mācies būt: Prakses un metodoloģijas izstrāde sociālo, emocionālo un veselības prasmju novērtēšanai izglītības sistēmās” īstenots ES programmas ERASMUS+ ietvaros. Tas ir eksperimentāls projekts, kas pulcē izglītības iestādes, mācībspēkus un pētniekus no 7 Eiropas valstīm: Somijas, Itālijas, Latvijas, Lietuvas, Portugāles, Slovēnijas un Spānijas. Projekta mērķis ir skolās palīdzēt novērtēt sociālo, emocionālo un ar veselību saistīto prasmju attīstību. Projekta ietvaros skolās tiek veiktas skolēnu un skolotāju aptaujas, kuru mērķis ir novērtēt projekta pasākumu ietekmi un skolotāju un skolēnu kompetenču attīstību, attiecībām un labklājību. Aptaujas ir brīvprātīgas un anonīmas. Projekta laikā aktīvo skolu skolotājiem tiek piedāvātas psihologu nodarbības, supervīzijas, konsultācijas dažādu problēmu risinājumiem. Gada laikā tiek rīkotas konferences, kur aktīvajām skolām ir iespējas dalīties pieredzē, uzklausīt profesionāļu stāstījumus. Skolā skolotāji ir ieguvuši ne tikai zināšanas un profesionāļu atbalstu, bet arī plašu materiālu klāstu, lai mācību stundās īstenotu sociāli emocionālo audzināšanu.