Jauno Līderu vidusskola

“Dzīvei gatavs” ir piecu mācību stundu programma, kas apvieno bankas darbinieku prasmes un zināšanas finanšu tēmās ar programmas “Iespējamā misija” skolotāju pedagoģisko jaudu. Programma ir baņķieru un skolotāju kopdarbs, kas esošo skolu mācību saturu papildina ar praktisku profesionālās dzīves pieredzi, tā mazinot plaisu starp skolu un reālo dzīvi.

Finanšu pratība ir viena no 21. gadsimta prasmēm. Ne mazāk būtiskas ir tādas kompetences kā sadarbība, komunikācija, problēmu risināšana, iniciatīvas uzņemšanās, prasme mācīties un citas. Baņķieru komanda dodas palīgā skolotājiem, lai mācību saturā paredzētajām tēmām pievienotu finanšu jomas praktiskos piemērus un vienlaikus skolēniem sniegtu ieskatu dažādās finanšu nozares profesijās.

18.februārī Līgatnes novada vidusskolas 11.klasei notika ekonomikas un klases audzināšanas stundas, kuras vadīja  Ilze Ruka no Swedbank. Ekonomikas stundā skolēni varēja iejusties bankas kredītkomitejas speciālistu lomās un izvērtēt, kam un kāpēc piešķirt kredītu, bet audzināšanā iejusties personīgā finanšu konsultanta ādā.

 25.februārī Līgatnes novada vidusskolā turpinājās Swedbank praktisko mācībstundu programma “Dzīvei gatavs”, kur 11.un 12.klases skolēniem notika angļu valodas stunda. Tajā tika stiprinātas angļu valodas zināšanas par karjeras, darba tirgus un prasmju tēmu. Skolēni guva ieskatu prasmēs, kas būs nepieciešamas nākotnes darba tirgū, iejutās karjeras konsultanta lomā.  Stundu vadīja Līga Mellēna.

Karjeras konsultante Ilga Gablika.