Jauno Līderu vidusskola

Iesākot 2019.gadu, mēs, Skolēnu padome, vēlējāmies atskatīties uz 2018.gadu un kopā ar visiem skolas skolēniem īpaši godināt 5 mūsu skolas skolotājas, kuras ikdienā visvairāk iedvesmojušas skolēnus.

Par atsaucīgāko skolotāju raksta šādi ” skolotāja vienmēr būs gatava atbalstīt, allaž Tevi sapratīs un nekad neatteiks palīdzēt mācību darbā, kā arī vienmēr uztrauksies par skolēnu sekmēm.” Ar prieku atzīstam, ka šo nomināciju pelnījusi Dzintra Upīte.

Skolēni raksta, ka sirsnīgākā skolotāja mūsu skolā vienmēr ir mierīga, ar plašu sirdi un nerimstošu mīlestību pret skolēniem un savu darbu. Vienmēr nāks pretī ar smaidu un piedos neizpildītu mājas darbu vai aizmirstu burtnīcu. Tā ir skolotāja Dace Zariņa.

Skolotāja, kurai vēlētos līdzināties- Justīne Šteina. Skolēni raksta, ka viņiem ļoti patīk skolotājas spēja iedvesmot, tas, ka viņa ļoti labi pārzina valodas, ir talantīga un mākslinieciska.

Skolotāja Beāte Kobilinska vienmēr ir pārliecināta par saviem darbiem un teikto, kā arī nekad neaizmirsīs skolēniem atgādināt, ka nedrīkst sevi novērtēt par zemu un, ja centīsies un darīsi, tad arī viss izdosies. Pašpārliecinātākā skolotāja – Beāte Kobilinska.

Dzīves skolotāja – Skaidrīte Gasperte. Vienmēr mācību vielu saista ar piemēriem no dzīves un tā skolēni spēj labāk saprast tēmas, stundas ir interesantākas. Skolotāja sagatavo skolēnus būt patstāvīgiem un gataviem dažādām dzīves situācijām.

Sveicam mūsu skolotājas! Paldies Agnesei Lauderei par brīnišķīgajām balvām – pūcītēm!

Linda Tralle