Jauno Līderu vidusskola

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Līgatnes novada vidusskolā 5.februārī , kopā ar RTU studentēm, notika “Tehniskās jaunrades diena”. Tajā piedalījās 7. – 9.klašu skolēni.

Pirmajā daļā studentes iepazīstināja skolēnus ar Rīgas Tehnisko Universitāti, ar iespējām apgūt dažādas profesijas, norādīja uz to, cik svarīgi šobrīd ir mācīties visus mācību priekšmetus. Ja nākotnē gribēs apgūt kādu no inženierzinātnēm, tad īpaša uzmanība mācībās jāpievērš matemātikai, ķīmijai, fizikai, informātikai.

Tālāk sekoja praktiskā nodarbība torņu būvēšanā, izmantojot vafeles un karsto šokolādi. Uzdevums, kas sākumā šķita vienkāršs, izrādījās diezgan sarežģīts. Vispirms bija jāizplāno darbu secība, jāveic aprēķini, no vafelēm jāizgriež torņa sastāvdaļas, jāizkausē šokolāde un viss kopā jāsalīmē. Skolēniem nācās pielietot savu fantāziju, radošumu, zināšanas matemātikā un fizikā. Darbs bija saistošs un interesants. Daļa skolēnu ķērās klāt ātri un ar lielu aizrautību, citi lēnām visu pārdomāja un tikai tad sāka būvēt.

Augstākos torņu uzbūvēja 7. klases meitenes, interesantākās konstrukcijas tornis bija Valteram no 9.klases.

Noslēgumā visi torņi tika novērtēti un kopīgi notiesāti.

Skolēni pēc pasākuma izteicās atzinīgi, tas esot bijis ļoti interesanti un aizraujoši.

 

 

Karjeras konsultante Ilga Gablika