Jauno Līderu vidusskola

Vizualizējot balādes, 8.klasē tiek apgūtas balādes žanra pazīmes. Lai izprastu balāžu noskaņu, vēstījumu un traģismu, skolēni veidoja 3D aprakstus, izmantojot R.Blaumaņa, V.Plūdoņa, V.Strēlertes un J.Akuratera balāžu fragmentus.

Skolēni atzina, ka šādi, darbojoties grupās, labāk tiek uztverts balādes sižets, kā arī rodas iespēja diskutēt par nozīmīgiem tematiem – patriotisms, nodevība, dzimtenes aizstāvēšana, nākotnes sapņi.

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Evija Veide