Jauno Līderu vidusskola
  1. klases skolēni Latvijas vēsturē mēģināja dabā atrast un izgatavot akmens laikmeta cilvēku darbarīkus un ieročus. Stundā katrs prezentēja savu veikumu, stāstot kas tas ir, no kā gatavots un kā tas palīdzēja mūsu tālajiem senčiem ikdienā. Īpaši ieinteresēti bija zēni. Sarunas par paveikto turpinājās vēl pēc mācību stundas. Ar saviem darbarīkiem un ieročiem viņi iepazīstināja arī savu klases audzinātāju.

 

Vēstures skolotāja Dzintra Upīte