Jauno Līderu vidusskola

9.aprīlī 5.klase mācību ekskursijas ietvaros noskatījās Latvijas Nacionālā teātra izrādi “Savādais atgadījums ar suni naktī”. Skolēni un klases audzinātāja Evija Veide atzina, ka šo izrādi vajadzētu noskatīties ikvienam, jo tā palīdz saprast un sajust citādo mums līdzās, izdzīvot plašu emociju gammu – apbrīnu, sāpes, arī smaidu un optimismu.

Pēc izrādes skolēniem bija iespēja apmeklēt COSMOS muzeju, kurā dabaszinību stundās mācītās likumsakarības ir iespējams ieraudzīt un sataustīt.