Jauno Līderu vidusskola

Pēc uzņēmēja Marģera Zeitmaņa iniciatīvas, vienojoties Līgatnes novada vidusskolai ar Līgatnes novada iestāžu vadītājiem  un uzņēmējiem, tika noorganizētas karjeras dienas 8.-12.klašu skolēniem.  Skolēniem bija iespēja divas dienas aprīlī iziet praksi kādā no piedāvātajām darba vietām. Viņi varēja tuvāk iepazīt kādu profesiju, paši to arī izmēģināt, kā arī nopietni pastrādāt.

Starp darba devēju, skolu un skolēnu tika slēgts sadarbības līgums. Prakses vadītājs nodrošināja praktikantam profesijas standartam atbilstošu darbu, darba aizsardzības prasībām atbilstošu darba vietu ar nepieciešamajiem materiāliem, darba instrumentiem. Skolēni katru dienu strādāja 4 stundas, darbs sākās un beidzās tā, kā katrā darba vietā tika noteikts.

Skolēni šo iespēju uztvēra nedaudz piesardzīgi, jo viss jaunais un nezināmais nedaudz mulsina, uztrauc. Ēnu dienā vērot darba procesu no malas ir daudz vienkāršāk, nekā pašam strādāt.  Pēc prakses visiem  bija jāuzraksta, kādi pienākumi bija jāveic, kādas zināšanas un prasmes bija nepieciešamas, kuri darba pienākumi bija visinteresantākie, kuri visgarlaicīgākie un vai nākotnē varētu izvēlēties šādu profesiju.  Atbildes bija ļoti interesantas. Lūk,dažu skolēnu izteikumi par to, kas šķita interesanti:

Anastasija: ”Visinteresantākais bija palīdzēt mazākiem bērniem uztaisīt radošos darbiņus. Un pašai prieks par to, ka varēju  kaut ko iemācīt.”

Kristiāns: “Iepazinu, kāda ir ergoterapeita darba diena. Bija iespēja pamēģināt to, ko viņi dara cilvēkiem, kuriem sāp rokas.”

Ingūna: “Man ļoti patika veidot ziedu pušķi, sakārtot ziedus, apkalpot pircējus. Bija nepieciešamas bioloģijas, matemātikas un svešvalodu zināšanas.”

Ritvars: ”Strādāt ar mālu pašam, tā bija pirmā reize, ātri to apguvu un varēju palīdzēt mazajiem bērniem.”

Samanta: “Es sapratu, ka man ir talants zīmēt. Patika palīdzēt citiem, kuri nesaprata.”

Melisa: “Visinteresantāk šķita datus ievadīt datu bāzē. Patika pielietot loģisko domāšanu un vispār intensīvi domāt, lai izdarītu pareizi.”

Dāvis: “Patika apkalpot cilvēkus, jo gribējās zināt, cik tas ir grūti vai viegli.”

Paula: “Patika sūtīt un atbildēt uz e-pastiem, runāt ar klientiem angliski.”

Skolēni atbildēja arī, vai varētu izvēlēties šo profesiju:

Paula, klientu apkalpošanas speciālists: ‘’Jā, jo man tas liekas ļoti interesanti.”

Paula Amanda, bērnudārza audzinātāja: “Es labprāt pastrādātu, bet ne ilgi.”

Melisa, jurista palīgs: “Pieļauju, jo man patiktu darbs ar dokumentiem.”

Artis, jurista palīgs : ‘’Nē, jo tas ir darbs sievietēm.”

Katrīna, bērnudārza audzinātāja: “Man būtu grūti strādāt, jo man nepatīk bērnu radītais troksnis.”

Deniss, pavārs: “Nē, jo es sapratu, ka man tas nepatīk.”

Loreta, policiste: “Jā, pieļauju izvēlēties šo profesiju. Šajās dienās tas ieinteresēja vēl vairāk.”

Liels prieks par Līgatnes iestāžu vadītāju atsaucību, jo neviens uzrunātais neatteica palīdzību skolēnu izglītošanā. Liels paldies viņiem par atsaucību! Īpašs paldies Marģeram Zeitmanim, Norai Bērtiņai, Birutai Svilei, Dainai Klints, Dacei Krūmiņai-Eglītei, Santai Grīnbergai, Uldim Siliņam, Gunitai Liepiņai, Zanei Kalniņai, Viesturam Dumpim, Marlēnai Lapiņai, Dacei Klāmanei, Sanitai Ungurai.

Nākamajā mācību gadā noteikti atkal organizēsim karjeras dienas kā mācību praksi, lai, praktiski darbojoties, varētu iepazīt  dažādas profesijas.

Karjeras konsultante Ilga Gablika.