Jauno Līderu vidusskola

ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (nr.8.3.2.2/16/1/001) (ārpusstundu pasākumi) – multidisciplinārajā jomā ietvaros notika pasākums 1.-8.klases skolēniem “Gaujas draugi”. Astoņu dažādu darbnīcu ietvaros bērni un jaunieši rādīja savus talantus gleznošanā un sportā, tēlniecībā un literatūrā, bioloģijā un mūzikā, fotografēšanā un fizikā.