Jauno Līderu vidusskola

Bērnudārza audzēkņi – nākamie pirmklasnieki – bija ieradušies skolas stadionā, kur notika sadraudzības sporta svētki “Sporto liels un mazs”. Kopā ar 1.klases skolēniem viņi piedalījās jautrajās stafetēs, bet pasākuma noslēgumā visi mielojās ar gardu kliņģeri un tēju.