Jauno Līderu vidusskola

Skolas kolektīvs apbrīno dabas varenumu un ir pārsteigti par negaisa paveikto pie skolas sportlaukuma.