Jauno Līderu vidusskola

Izglītojošā atpūtas nometne Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu talantīgajiem skolēniem vecumā no 14 līdz 17 gadiem “Četras atslēgas 2019” šogad norit Vecpiebalgas novadā, Dzērbenē un mūsu skolu tajā pārstāv Sanija Poceviča, Karīna Vidiņa, Valters Vasiļjevs, Emīls Rūdis Zelčs un Endijs Ramāns.

Tā ir ikgadēja balva  skolēniem, kas nopelnīta ar čaklu un atbildīgu mācību darbu un iesaistīšanos sabiedriskās aktivitātēs visa mācību gada garumā. Nometne tiek organizēta ar sadraudzības pašvaldību gādību, lai atbalstītu savu novadu talantīgos un mērķtiecīgos skolēnus, veicinātu viņu uzņēmību, mērķtiecību, līdzatbildību un pašiniciatīvu.

Šogad nometnē jaunieši apgūst globālās un personīgās izaugsmes kompetences.  Jaunieši mācās domāt plašāk un dziļāk, apgūst prasmi argumentēt, izteikt spriedumus, pieņemt lēmumus, apgūst prasmi būt līdzatbildīgiem, tolerantiem, sadarboties ar ikvienu jebkurā situācijā. Jauniešiem ik uz soļa tiek veicināta arī izpratne par veselīgu dzīvesveidu un atbildību pašiem pret sevi un vidi, kurā dzīvojam.

Nometnē kopā ar bērniem darbojas skolotāji no Rīgas, Cēsīm un Pārgaujas, kā arī vieslektori – Pauls Irbins, kosmosa eksperts, un Jānis Zariņš, Jauno ģeogrāfu skolas vadītājs un portāla uzdevumi.lv komandas darbinieks.

Pēcpusdienās un vakaros daudz sportiņa – gan tradicionāla, gan netradicionāla, iepazīstot dažādus sporta veidus dažādās valstīs. Daudz pārsteigumu, improvizācijas un jautrības, kas noteikti atklās līdz šim vēl nezināmus talantus.

Nometne ”Četras atslēgas” tiek organizēta sesto reizi. Iepriekšējos gados tā notikusi Amatas, Līgatnes, Priekuļu, Jaunpiebalgas un Pārgaujas novados. Nākamgad viesus plānots uzņemt Raunas novadā.

                                                                                                                                                                     Jāņa Ramāna foto.