Jauno Līderu vidusskola

Trešie skolas pedagoģiskā personāla kursi Līgatnes novada vidusskolā realizētā Erasmus+  projekta Nr.2018-1-LV01-KA101-046864 ietvaros notika jūlijā Maltā un uz tiem devās angļu valodas skolotāja Aija Ziediņa. Kursu tēma bija “Mācīšanās, spēles un jautrība pamatskolas angļu valodas stundās”. Kāpēc tika izvēlēta mazā Vidusjūras valstiņa Malta? Jo tā ir valsts, kur līdztekus maltiešu valodai valsts valoda ir angļu, un salā ir milzumdaudz valodu skolu dažāda vecuma un sagatavotības līmeņa cilvēkiem. Nedēļas laikā kopā ar skolotājiem no San -Marino, Čehijas, Slovākijas, Ungārijas un Polijas tika paplašinātas zināšanas par stāstu veidošanu, mācīšanas stiliem, datoru izmantošanu stundās, uzskates līdzekļu izmantošanu. Protams, tika iepazīta arī valsts ģeogrāfija un vēsture, apmeklējot gan mūsdienu galvaspilsētu Valletu, gan vēsturisko galvaspilsētu Mdinu.