Jauno Līderu vidusskola

Līgatnes novada vidusskolā 13. septembrī viesojās Drošāka interneta Vēstnešu programmas koordinatore Sandra Magrina. Šajā dienā 2. – 12. klases skolēniem notika teorētiskas nodarbības par atbildīgu interneta izmantošanu. Nodarbību laikā īpaša vērība tika pievērsta  personas datu izmantošanai internetā, iepazīšanās ar noteikumiem, izmantojot dažādus interneta resursus. Skolēniem tika atgādināts, ka internets ir vide, kurā viss saglabājas. Darbojoties interneta vidē, ir jāievēro ētikas un likuma normas. Skolēniem ir atbildīgi jāizvērtē, kādu informāciju un attēlus aplūkot interneta vidē, kam un ko pārsūtīt citiem interneta lietotājiem. Īpaši tika pārrunāts par “Sekstinga” izplatību jauniešu vidū, kā arī par mobingu interneta vidē.

Aktīvākie un čaklākie skolēni nodarbības noslēgumā tika pie nelielām balviņām.

Gundega Pētersone, direktores vietniece mācību un audzināšanas darbā