Jauno Līderu vidusskola

Septembris jau vairāk nekā 50 gadus ir dzejas mēnesis –  tieši šajā laikā tiek svinēta dzejnieka Raiņa dzimšanas diena un tradicionāli visā Latvijā notiek “Dzejas dienas”.

Līgatnes novada vidusskolā septembra otro nedēļu veltījām dzejas piedzīvošanai:  ieraudzīt to, saklausīt, izstaigāt, sajust, sasmaržot vai pat izgaršot. Nedēļas laikā, paralēli ierastajām mācību stundām,  skolēniem bija iespēja pilnveidot savu radošumu un ievingrināt roku glītam rokrakstam, veidojot dzejas izstādes “Mans Rainis” un “Dzejolis, kas runā ar mani” . Savukārt 12.septembrī skolā tika organizēts alternatīvs mācību process ar konkrētu tematiku un uzdevumiem  klašu grupām , kura gaitā skolēni mācījās iepazīt dzeju ne tikai to lasot un analizējot, bet arī veidojot kopīgas klases prezentācijas. Sākumskolas skolēni dzejā meklēja skaitļus un krāsas,  pamatskolas skolēnu dzejas atslēga bija kustība, savukārt vidusskolēni dzejā atklāja emocijas un jūtas. Jāpiebilst, ka šīs dienas aktivitātes iedrošināja skolēnus radīt savu dzeju, iedvesmojoties no piedzīvotā kā mazo pārgājienu un citu aktivitāšu laikā kopā ar klasi, tā arī no klusuma vienatnē ar sevi. Dienas noslēgumā klasēm bija uzdevums dalīties sajūtās un pārdomās, kā arī  prezentēt savu dienas veikumu, kas bija diezgan liels izaicinājums – kāpt uz skatuves un runāt, tā lai tiktu sadzirdēts – tas nav viegli. Visu klašu skolēni bija centušies un sagatavojuši pārdomātas, baudāmas prezentācijas un dzejas lasījumus.

Šogad  dzīves kaleidoskopā attēls tā sakrita, ka lielāko organizatorisko darbu šajās dzejas dienās nācās veikt klašu audzinātājiem, kas ir gana liels izaicinājums. Paldies klašu audzinātājiem par izdomu un drosmi, paldies visiem skolas pedagogiem par atbalstu,  mums visiem kopā  izdevās! Paldies Līgatnes novada vidusskolas skolēniem par aktivitāti un atraktivitāti! Mēs katrs ieguvām tieši tik daudz, cik bijām gatavi paņemt!

Dzejas dienu izstādes skolā pieejamas visu septembri.

Skolotāja Baiba Aizupiete