Jauno Līderu vidusskola

Līgatnes novada vidusskola ir skola, kas īsteno uz skolēna personības izaugsmi virzītas izglītības iegūšanu. Skolā strādā uz sadarbību vērsta komanda – gan skolotāji un skolēnu atbalsta personāls, gan administrācija, gan tehniskais personāls, kam ir svarīgas ikviena skolēna sajūtas, emocijas, prasmes un vēlmes. Skolas pedagoģiskais kolektīvs ir gatavs pārmaiņām izglītības sistēmā. Kursos, semināros, konferencēs, savstarpējā sadarbībā gūtās atziņas tiek aktīvi ieviestas ikdienas darbā. Kolektīva sanākšanas reizēs kopīgi pārrunājam un diskutējam par attieksmi dažādos veidos, par mācīšanās un mācīšanas kvalitātes uzlabojumiem, par drošību un skolas vides uzlabojumiem. Mums ir liels gandarījums par saviem izvirzītajiem un īstenotajiem mērķiem, ko arī ļoti atzinīgi ir novērtējusi skolas akreditācijas komisija. Tas ir labs stimuls un pārliecība par iesākto darbu virzību.

Augusta paplašinātajā izbraukuma sēdē kopīgi vienojāmies par skolas mērķiem un uzdevumiem šajā mācību gadā:

  • Mācību darba mērķis: efektīva mācību stunda; uzdevums: formatīvā vērtēšana kā efektīva mācību stundas sastāvdaļa;
  • Audzināšanas un mācību darba mērķis: iespēja katram skolēnam pilnveidoties un pašrealizēties; uzdevums: katram skolotājam mācību gada laikā realizēts viens skolēnu izglītojošs, pilnveidojošs, attīstošs pasākumu kopums.

Gatavojoties jaunajam mācību gadam, augustā bez kursu apmeklēšanas un pašizglītošanās visi kopā esam posuši skolu, apkārtni, pilnveidojuši materiāltehnisko bāzi.

Augustā pie mums arī ciemojās Pūres pamatskolas kolektīvs, lai dalītos pieredzē un pārrunātu skolas vadības komandas darbu izglītības kvalitātes uzlabošanai, par atbalsta nodrošināšanu pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei, par mācību procesa organizēšanu, atbalstu izglītojamo individuālai izaugsmei un atbalsta personāla pieejamību skolā. Pēc viesošanās skolā viesiem bija iespēja iepazīties ar Līgatnes vēsturisko stāstu, paviesoties „bunkuros”, apmeklēt ievērojamākās vietas. Liels paldies par viesiem atmiņā paliekošo uzņemšanu jāsaka skolas kolektīvam, gidiem Oskaram un Sandrai, rehabilitācijas centra pavārei Intai, Līgatnes vīna darītavas īpašniekam A.Vanagam. Liels prieks bija arī par SIA „Zeit Hotel” īpašnieka M.Zeitmaņa īpašo atsaucību, ne tikai atraktīvi izrādot Tīklu parka atpūtas iespējas, bet arī atļaujot tās izbaudīt.

Jaunajā mācību gadā skolēnus esam iepriecinājuši ar jaunu, modernu un labiekārtotu meiteņu mājturības klasi, no 3.stāva uz 2.stāvu esam pārvietojuši informātikas kabinetu, kurš tagad ir izremontēts un apgādāts ar jaunu datortehniku, nodrošinot 17 darbavietas. Savukārt 3.stāvā mūsdienīgu izskatu ir ieguvusi jauna mācību klase, kuru par savējo tagad sauc deviņi 1.klases skolēni. Līdz ar to visas sākumskolas klases tagad atrodas skolas 3.stāvā, nodrošinot savstarpēju mazāko klašu skolēnu un skolotāju komunikāciju, pasākumu rīkošanas iespējas. Vēl pavisam nedaudz, un skolā būs dzirdamas jaunu digitālo klavieru skaņas. Noteikti vienas no tām būs īpaši sākumskolas klasēm ar iespēju pārvietot atbilstoši pasākuma norisei, otras – mūzikas klasei, kuras mācību līdzekļu klāsts šovasar tika papildināts arī ar kahonu, ukulelēm un džambu. Mācību līdzekļu iegāde turpinās nepārtraukti, nodrošinot mācību procesu ar mūsdienīgām iespējām.

Vasaras pēdējā mēnesī sakārtojām arī skolas pašu tuvāko apkārtni, atjaunojot ziemciešu stādījumus un dekoratīvos krūmus, mulčējot dobes, sakārtojot vecās ogļu šahtas. Vēl tikai jāpagaida, lai visi iestādītie augi saņemas spēkā un attaisno mūsu cerības, ieņemot visu tiem ierādīto vietu!

Liels paldies visam kolektīvam, skolēniem un viņu vecākiem par kopā pavadīto lielisko 2018./2019.mācību gadu! Ceru uz tikpat saprotošu sapratni, sadarbību un atsaucību!

Skolas direktore Saiva Vītola