Jauno Līderu vidusskola

Šodien – Zinību diena Līgatnes novadā! Mācības mūsu skolā uzsāk 9 pirmklasnieki, bet septiņiem 12.klases skolēniem šis būs pēdējais mācību gads. Klases stundā lielie kopā ar mazajiem izveidoja savas sapņu laiviņas, ko pēcpusdienā palaida centra kanālā. Lai čaklums, pacietība, izturība, zinātkāre un radošums bērniem! Lai daudz enerģijas un sapratnes vecākiem un skolotājiem! Laimīgu jauno skolas gadu!