Jauno Līderu vidusskola

15.oktobrī ESF projekta 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros 6. un 7. klases skolēni kopā ar klašu audzinātājām E.Veidi un B.Aizupieti, kā arī dabaszinību skolotāju S.Gasperti devās mācību vizītē uz Dabas aizsardzības pārvaldes izglītības centru “Šlītere”. Mācību vizītes laikā notika praktiskās un pētnieciskās nodarbības brīvā dabā, kuru laikā bija iespēja uzzināt par Šlīteres dabas parka attīstību no ledus laikmeta līdz mūsdienām, tā ekosistēmu un reljefu. Izejot Pēterezera dabas taku, skolēni veica dažādus uzdevumus, risināja rēbusus,  apzināja sēņu daudzveidību un to nozīmi dabā. Interesanti bija uzzināt, kā mainījusies Šlīteres bākas loma no 19.gs.līdz mūsdienām. 

Redzētais un apgūtais Šlīteres nacionālajā parkā palīdzēs salīdzināt Gaujas nacionālā parka dabas daudzveidību ar Ziemeļkurzemes mežu bagātību.

                                                        Informāciju sagatavoja 6.klases audzinātāja Evija Veide