Jauno Līderu vidusskola

Šodien mūsu skolas pirmklasnieki tika sveikti par dalību apdrošināšanas sabiedrības “Balta” un izdevniecības “Zvaigzne ABC” rīkotajā konkursā “Drošākā klase”,  Paldies klases audzinātājai Dacei Zariņai par skolēnu iesaistīšanu dažādās aktivitātēs!

Lūk, ko stāsta klases audzinātāja:

Uzsākot skolas gaitas, 1.klases skolēniem ir daudz jauna,nezināma. Jāprot arī būt drošam un reizē uzmanīgam, jāzina, kā rīkoties dažādās situācijās.
Nereti saskaramies ar to, ka zinātkāre un rotaļas noved pie mazākām un lielākām traumām, kas varēja nenotikt, ja vien skolēni ievērotu vienkāršus drošības pamatprincipus.
Septembrī  1.klases bērni pieteica dalību  apdrošināšanas sabiedrības BALTA un izdevniecības ZVAIGZNE ABC rīkotajā konkursā “Drošākā klase”.
Audzināšanas stundu laikā bērni pārrunāja dažādas ikdienas situācijas,kurās, esot neuzmanīgiem, iespējams gūt traumas.
Pastaigu laikā izrunāja pareizu ielas šķērsošanu.
Līgatnes novada vidusskolas 1.klase zina drošības prasmju apguves nepieciešamību!