Jauno Līderu vidusskola

Jau otro reizi, vienojoties Līgatnes novada vidusskolai ar Līgatnes novada iestāžu vadītājiem  un uzņēmējiem, notika karjeras dienas 8.-12.klašu skolēniem.

Skolēniem bija iespēja divas dienas oktobrī iziet praksi kādā no piedāvātajām darba vietām. Viņi varēja tuvāk iepazīt kādu no izvēlētajām  profesijām, arī paši to izmēģināt .

Starp darba devēju, skolu un skolēnu tika noslēgts sadarbības līgums. Prakses vadītājs nodrošināja praktikantam profesijas standartam atbilstošu darbu, darba aizsardzības prasībām atbilstošu darba vietu, nepieciešamajiem materiāliem, darba instrumentiem. Skolēni katru dienu strādāja 4 stundas, darbs sākās un beidzās tā, kā katrā darba vietā tika noteikts.

8.klases skolēni šo iespēju uztvēra nedaudz piesardzīgi, jo viss jaunais un nezināmais nedaudz mulsina, uztrauc.  9.-12.klašu skolēni jau no iepriekšējām prakses dienām zināja, ko tas nozīmē. Pēc prakses visiem  bija jāuzraksta, kādi pienākumi bija jāveic, kādas zināšanas un prasmes bija nepieciešamas, kuri darba pienākumi bija visinteresantākie, kuri visgarlaicīgākie un vai nākotnē varētu izvēlēties šādu profesiju.  Atbildes bija dažādas un  ļoti interesantas, tāpat kā pašas profesijas.

Lūk dažu skolēnu izteikumi par to, kas šķita interesanti:

Karīna: Visinteresantākie pienākumi bija strādāt kā viesmīlei un oficiantei. Man patīk šis darbs.

Kristofers: Man bija jāiet pa takām, jāmēra taku garumi, jāmeklē lietas, ko atjaunot. Es labprāt izvēlētos šo profesiju, jo tā ir ļoti laba.

Kima: Man bija jāpienes porcijas, jāapkalpo klienti un semināra dalībnieki. Man visvairāk patika apkalpot klientus un es varētu arī strādāt šajā profesijā.

Ingūna: Iepazinos ar fizioterapeita profesiju. Man ļoti patika šis darbs, atmosfēra, palīdzēšana un runāšanās ar pacientiem. Apstiprinājās manas vēlmes attiecībā uz šo profesiju.

Dāvis: Strādāju veikalā, kārtoju plauktus, liku cenas, skatījos derīguma termiņus. Šī profesija mani tomēr nesaista.

Katrīna: Mani pienākumi kā konditora palīgam bija: maisīt mīklu, gatavot izstrādājumus no mīklas. Es pieļauju, ka varētu izvēlēties šo profesiju.

Ieva: Mani galvenie pienākumi bija kārtot puķes, plauktus, likt cenas. Es šādu profesiju negribētu, jo tā ir ļoti atbildīga.

Aleksejs: Strādāju par zvērkopja palīgu. Mani interesēja viss, jo ļoti patīk strādāt ar dzīvniekiem. Es varētu izvēlēties šo profesiju.

Paldies iestāžu un uzņēmumu vadītājiem un darbiniekiem, kas atsaucās un pieņēma skolēnus praksē. Īpašs paldies Marģeram Zeitmanim un viņa komandai, Norai Bērtiņai, Birutai Svilei, Dainai Klints, Uldim Siliņam, Gunitai Liepiņai, Zanei Kalniņai, Viesturam Dumpim, Dacei Klāmanei ,Kasparam Punduram, Sanitai Ungurai, Aijai Grīnbergai, Jānim Šmerliņam, Intai Langei.

Nākamās prakses dienas notiks jau 2020.gada martā, kad skolēni izvēlēsies iepazīt kādu  citu profesiju. Mēs no savas puses meklēsim vēl arī citus uzņēmumus, kas līdz šim vēl nebija iesaistījušies.

 

Karjeras konsultante Ilga Gablika