Jauno Līderu vidusskola

Oktobra sākumā  apmeklēju kursus „Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide vides izglītībā par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu”, ko  organizē AS “Latvijas valsts meži” sadarbībā ar LU Starpnozaru izglītības inovāciju centru un Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūta Tālākizglītības centru.

Kursos tika apgūts jauns temats “Pētījums mežā”, kas saistās ar ģeogrāfiskās informācijas sistēmas LVM Geo lietošanu. Kursu dienā pētniecība notika LVM Vidusdaugavas reģiona mežu Vecumnieku novadā, kur praktiski izmēģinājām, kā veikt pētījumus mežā. Pētījuma ietvaros bija jānosaka koka augstums jaunaudzē, tā apkārtmērs, lai aprēķinātu koksnes krāju. Tika pētīts, kādi augi aug jaunaudzē.

Lai nostiprinātu kursos iegūtās zināšanas un prasmes, tad mājas darba uzdevums ir aprobēt kopā ar skolēniem kursos apgūtos materiālus, īstenojot pētījumu mežā, kas arī tiks veikts kopā ar 9.klasi pēc rudens brīvdienām.

Skolotāja Ilga Gablika.

Oktobra sākumā  apmeklēju kursus „Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide vides izglītībā par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu”, ko  organizē AS “Latvijas valsts meži” sadarbībā ar LU Starpnozaru izglītības inovāciju centru un Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūta Tālākizglītības centru.

Kursos tika apgūts jauns temats “Pētījums mežā”, kas saistās ar ģeogrāfiskās informācijas sistēmas LVM Geo lietošanu. Kursu dienā pētniecība notika LVM Vidusdaugavas reģiona mežu Vecumnieku novadā, kur praktiski izmēģinājām, kā veikt pētījumus mežā. Pētījuma ietvaros bija jānosaka koka augstums jaunaudzē, tā apkārtmērs, lai aprēķinātu koksnes krāju. Tika pētīts, kādi augi aug jaunaudzē.

Lai nostiprinātu kursos iegūtās zināšanas un prasmes, tad mājas darba uzdevums ir aprobēt kopā ar skolēniem kursos apgūtos materiālus, īstenojot pētījumu mežā, kas arī tiks veikts kopā ar 9.klasi pēc rudens brīvdienām.

Skolotāja Ilga Gablika.