Jauno Līderu vidusskola

30.oktobrī Līgatnes novada vidusskolas 8.un 9.klase apmeklēja Rīgas TEC-2, kas ir lielākā Latvijas siltumelektrostacija.

Apmeklējot šo termoelektrocentrāli , skolēni guva priekšstatu par Rīgas TEC-2 celtniecības vēsturi, elektrostacijas darbības režīmiem, siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanas tehnoloģiskajiem procesiem, kā arī aplūkoja galvenās ēkas un būves.

Skolēni uzzināja arī to, kādu profesiju pārstāvji šeit strādā, kādas ir prasības darbiniekiem, cik zinošiem jābūt un kurās mācību iestādēs var apgūt nepieciešanās specialitātes. Pēc 9.klases var apgūt elektriķa, elektromontiera, remontatslēdznieka u.c. profesijas, savukārt, pēc 12.klases var mācīties par elektroinženieri, būvinženieri, uzņēmēju u.c.

Ekskursijas laikā noskaidrojās, cik svarīgi ir mācīties fiziku, ķīmiju, matemātiku.

 

Karjeras konsultante Ilga Gablika