Jauno Līderu vidusskola
Skolēnu brīvdienās Dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības centrā “Vecupītes” notika Gaujas nacionālā parka Jauno Reindžeru pasākums, kur iesaistījās arī mūsu skolas piektklasnieki Laura un Kārlis.
Kad jaunākie dalībnieki savā starpā bija iepazinušies, sekoja plakātu veidošana, lai kopīgi izprastu tādus jēdzienus kā īpaši aizsargājamā dabas teritorija un nacionālais parks. Dalībnieki uzzināja vairāk par Jauno Reindžeru kustību, kā arī diskutēja par to, ko viņiem nozīmē dzīve Gaujas nacionālajā parkā kā aizsargājamā dabas teritorijā.
Neizpalika arī labais darbs dabai, kas ir neatņemama sastāvdaļa Jauno Reindžeru kustības pasākumiem – tika sakopta teritorija ap dabas izglītības centru “Vecupītes”, savācot kritušās lapas. Jautrība, labi padarīta sajūta garantēta un apkārtne sakopta!
Ja arī Tu vēlies kļūt par Gaujas Nacionālā parka jauno reindžeru un esi vecumā no 12 līdz 16 gadiem, sazinies ar Pārvaldes dabas izglītības darba speciālisti Annu Maļiņinu pa e-pastu: anna.malinina@daba.gov.lv.
Info no DAP mājaslapas