Jauno Līderu vidusskola

Šodien 9.klasei ģeogrāfijas stundas tēma bija “Pētījumu mežā”, kā rezultātā praktiski bija jānosaka koksnes krāja izvēlētajā laukumā. Veicot pētījumu, klase sadalījās grupās un katrai grupai bija dots savs uzdevums.

Devītklasnieki ar mērlentes un Bormaņa spieķīša palīdzību noteica koku garumu un apkārtmēru, noteica arī gaisa temperatūru un mitrumu . Pēc datu savākšanas skolēni klasē veica koku tilpumu aprēķinu.

Skolotāja Ilga Gablika