Jauno Līderu vidusskola

15.10.2019. ESF projekta 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros 1. – 3. klases skolēniem notika mācību vizīte uz ZAAO Dabas un tehnoloģiju parku “Urda”. Mācību vizītes laikā notika praktiskā un pētnieciskā nodarbība “Zeme”, kuras laikā skolēni devās izglītojošā ekskursijā pa Reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra teritoriju, lai izzinātu un izprastu, kāda saistība vides tīrībai ar atkritumu apsaimniekošanu, darbojās praktiskā nodarbībā laboratorijās, lai papildinātu zināšanas par Zemes resursu aizsargāšanu. Nodarbības beigās bērni varēja piedalīties dažādās spēlēs un rotaļās dabas takās.

Informāciju sagatavoja skolotāja Daiga Meistere