Jauno Līderu vidusskola

Esam tikuši pie Latvijā ražotiem sensoriem, ar kuriem skolēni varēs veikt pētījumus dabaszinību priekšmetos. ARANET sensori ir industriāli pielietojami sensori, kuri spēj mērīt tempertūru, spiedienu un relatīvo mitrumu un ar bezvadu tehnoloģijām spēj pārsūtīt šo informāciju vairāku desmitu metru attālumā no bāzes stacijas. Pateicoties šīm tehnoloģijām, ar šiem sensoriem var pētīt arī elektromagnētisko viļņu īpašības.

Lai skola iegūtu šos 2 sensoru komplektus savā īpašumā, bija jāizpildās dažiem nosacījumiem: jāpiedalās Eiropas Savienības struktūrfondu projektā Nr. 8.3.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, pašvaldībai jānoslēdz līgums par sensoru aktīvu pielietojumu mācību procesā, fizikas skolotājam jāpiedalās sensoru apmācības kursos. Viss ir izdarīts un jau tuvākajās atbilstošajās nodarbībās sensori tiks pielietoti mācību procesā!

Paldies par sadarbību VISC, LU Fizikas nodaļai un Latvijas Fizikas skolotāju asociācijai!