Jauno Līderu vidusskola
  1. decembrī Līgatnes novada vidusskolas 2. un 4.klases skolēni programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros apmeklēja Latvijas Nacionālo bibliotēku. Skolēni aktīvi piedalījās trīs nodarbībās – “Orientēšanās spēlē” un divās Virtakas klases nodarbībās-“Neredzamā bibliotēka” un “Grafika”.

Orientēšanās spēlē bērni veica 14 dažādus uzdevumus un, izmantojot karti, iepazina interesantas vietas bibliotēkā.

Virtakas klases nodarbībā “Neredzamā bibliotēka” skolēni uzzināja par 18.gs pirmajām bibliotēkām senajās muižās. Uzsvars tika likts uz grāmatu lielo vērtību tajā laikā. Bija iespēja klausīties audioierakstus, kuros tika atspoguļoti atmiņu stāsti par senajām muižu bibliotēkām un to saimniekiem.

Nodarbībā “Grafika” skolēni aplūkoja, kāda izskatījās pirmā iespiedmašīna, uzzināja tās darbošanās principus. Attīstot radošumu, trenējot precizitāti un pacietību, katrs skolēns izveidoja savu grafikas darba klišeju, kuru nodarbības beigās arī nodrukāja.

Skolotāja Ilze Treifelde