Jauno Līderu vidusskola

Advente ir Kristus dzimšanas gaidīšanas laiks. Laiks, kad gribas atskatīties uz jau padarīto un pasapņot par to, kas vēl būtu jāpaveic.

Jau kārtējo reizi LNV sadarbojās ar Līgatnes pilsētas PII un sniedza koncertu „ Senioru mājas” iedzīvotājiem. Mazie mākslinieki dziedāja un dejoja, iepriecinot pensionārus.

Lielu paldies gribu teikt „ Senioru mājas” personālam par atsaucību un siltu uzņemšanu, LNV 1.klases audzinātājai Dacei Zariņai par atsaucību un bērnu sagatavošanu, Līgatnes pilsētas PII kolektīvam un vadītājai Zanei Kalniņai par atbalstu, palīdzību sagatavošanos darbos, kā arī gatavību izaicinājumiem.

Un īpašs paldies mazajiem māksliniekiem! Koncerts izdevās sirsnīgs un gaišs!!!

Skolotāja Beāte Kobilinska