Jauno Līderu vidusskola

Aptaujas organizēšanas mērķis bija noskaidrot 4.-12.klašu skolēnu sociāli emocionālās izjūtas, apmeklējot skolu.

Aptauja tika veidota, izmantojot Google piedāvāto aptauju veidošanas rīku. Uzaicinājums aizpildīt anketu un saite uz aptauju tika ievietota visu 4.-12.klašu skolēnu e-pastos elektroniskajā žurnālā “e-klase”. Aptaujas aizpildīšanai tika dots laiks – 1 nedēļa. Ņemot vērā nepietiekamo aptaujas respondentu skaitu, aptaujas aizpildīšanas laiks tika pagarināts par vēl vienu nedēļu, par to informējot e-pastos arī visus skolēnus attiecīgajās klašu grupās.

No uzrunātajiem 104 skolēniem aptaujā piedalījās 52, tātad, precīzi 50%.

Aptaujas pilnīgi visi rezultāti atrodas pie skolas administrācijas. Aptaujas kopaina par visām klašu grupām ir pieejama skolotāju istabā un skolas mājas lapā. Klašu audzinātājiem tika izdalīti katras klases individuālie aptaujas rezultāti, lai izanalizētu konkrētās klases problēmsituācijas un tās risinātu, veicinot savstarpēju komunikāciju un sadarbību starp audzinātāju un skolēnu.

Saite uz aptaujas rezultātiem: šeit.