Jauno Līderu vidusskola

 

Gada izskaņā Gaujas NP un Ķemeru Jaunie Reindžeri dāvināja labo darbu dabai – Ķemeru Nacionālajā parkā pie Kaņiera ezera palīdzot savākt un sadedzināt iepriekš nopļautās niedres un krūmu atvases. Paveiktais darbs ievērojami uzlabos vērtigo biotopu, kur vairoties retiem augiem, kā arī redzamību no Kaņiera pilskalna skatu torņa. Talkas darbi norisinājās iniciatīvas “Dari labu dabai” ietvaros.
Pasākumā piedalījās gan pieredzējušie jaunieši, gan arī Gaujas NP jaunākie kustības dalībnieki Laura Ramāne un Kārlis Okonovs no Līgatnes un Roberts no Pārgaujas novada. Jaunie dalībnieki lieliski iejutās komandā un aktīvi iesaistījās visās pasākuma aktivitātēs.

Divu dienu laikā Jaunie Reindžeri piedalījās dažādās izzinošās un uz sadarbību vērstās spēlēs un uzdevumos, devās pārgājienā un iepazina Ķemeru dabas vērtības.

Interesanta bija ornitoloģijas biedrības speciālista Agņa Buša prezentācija par dažāda vecuma koku nozīmi ekosistēmās un putnu dzīvē, kurai sekoja pārgājiens ar uzdevumiem Kemeru apkārtnē.
Nopietns uzdevums bija saplānot programmu nākamajam pasākumam, kurš būtu interesants un kurā  Jaunie Reindzeri paši vēlētos piedalīties.

Lai izprastu klimata izmaiņu ietekmi pasaules kontekstā, skatījāmies filmu par cilvēku ietekmi un dabas un klimata izmaiņām pasaulē.

Jaunie reindžeri ir starptautiska kustība, kuras mērķis ir veicināt jauniešu interesi un izpratni par dabas aizsardzību. Jaunatnes iesaistīšanās Jauno Reindžeru kustībā un interese par vides jautājumiem, iespējams rosinās arī citus vienaudžus iesaistīties dabas aizsardzības aktivitātēs.

Aicinām iesaistīties Jauno Reindžeru programmā Gaujas Nacionālajā parkā: anna.malinina@daba.gov.lv